I contact I nieuwsbrief  I over ons I


               wandelvakanties & trektochten   wandeleiland  wandelherberg

groepsreizen zomer najaar 2014 wandeleiland


E-mailadres: brievenbus@voettochten.nl wandelherberg_zeezicht reisvoorwaarden2013 Verzekeringen Op reis KaapVerdië-intro groen blog Foto's vakantiehuizen ardennen B&B bol.com Ook nog FAQ-veelgestelde vragen Contact actuele nieuwsbrief Meer over Voettochten Voettochten wandelvakanties & trektochten.

Nieuwsbrief project “Our little clinic”

December 2010


Beste ‘Our little clinic’ donateurs,


In januari 2010 hebben jullie de laatste nieuwsbrief over het project ‘Our little clinic’ van mij ontvangen. Het afgelopen jaar heeft SHERP.NL ons, via nieuwsbrieven, weer goed geïnformeerd.


In de SHERP.NL nieuwsbrief van oktober 2010 wordt onder andere uitgebreid verslag gedaan over de actie schoolgeld 2011. Het schooljaar 2010 loopt in december ten einde en dan breken voor veel Samburu leerlingen van het voortgezet/middelbaar onderwijs weer spannende tijden aan met vragen als: ‘Ga ik in januari 2011 door naar het volgend leerjaar’ of voor de nieuwelingen: ‘word ik tot de Secondary School toegelaten?’. En minstens zo belangrijk: ‘is er iemand die mijn schoolfee kan betalen?’.

Want die ‘schoolfee’ (schoolgeld) is voor SHERP kinderen een onoverkomelijk probleem. Gelukkig is SHERP.NL dankzij de bijdragen van verschillende donateurs de laatste jaren in staat geweest het noodzakelijke schoolgeld voor de SHERP kinderen te betalen. Grace schrijft hierover :


“Dank voor jullie bijdragen aan de schoolfeest.

Veel kinderen in het Samburu gebied moeten de school al of niet tijdelijk verlaten, omdat er geen schoolgeld kan worden betaald. De scholen zijn daar streng in!

Onze kinderen hebben dankzij de bijdragen uit Nederland het geluk, dat zij hun studie zonder interrupties kunnen blijven volgen. “


Het vervolgonderwijs is nog steeds duur in Kenia. Gemiddeld kost een schooljaar 300 euro per kind aan schoolgeld en persoonlijke uitrusting (schooluniform, schoenen ed).

In 2011 gaan naar verwachting maar liefst 15 SHERP kinderen naar het vervolgonderwijs. Daar is Grace best trots op: 15 kinderen die voorheen kansloos waren in hun samenleving krijgen nu een ongekende kans en die maken ze waar!


Onderwijs en gezondheid, twee basiselementen in het leven van een jong mens!! Basiselementen die de donateurs van SHERP.NL en van ons Little Clinic project helpen te realiseren.

Dank hiervoor!Ook in 2011.


Inmiddels heb ik Grace en het bestuur van SHERP.NL toegezegd mij, ook in 2011, in te blijven zetten om de salariskosten van nurse Jane, de twee verzorgsters en de minimale basiszorg te kunnen bekostigen.


Beste donateur, natuurlijk ga ik jullie berichten over alles wat ik tijdens mijn bezoek zie, meemaak en gedaan heb. Over de kinderen, Grace en haar medewerkers. Over the Little Clinic, maar ook over alles waar iedereen van Sherp zo hard en met volle inzet aan werkt!

Hopelijk blijf je mijn enthousiasme delen. Graag wil ik met jouw financiële ondersteuning verder gaan met het project ‘Our little clinic’.

Bedankt voor jullie hulp en belangstelling voor de kinderen van SHERP.


Tot eind maart 2011 bij een volgende nieuwsbrief,

Thérèse Smeets
Mijn aanstaande bezoek aan SHERP in Maralal


Een aantal van jullie weten het al. In maart 2011 ga ik voor drie weken naar SHERP in Maralal. Ik reis samen met Bonnie Gilles een Canadese vrijwilligster. Haar heb ik ontmoet tijdens mijn verblijf in Maralal in 2006. Naar het weerzien met de kinderen kijk ik enorm uit. Wie is er nog, wie is nieuw. Lengees, vijf jaar ouder, mijn zorgenkind. Grace en al haar medewerkers vinden het geweldig dat ik weer een paar weken in hun midden zal zijn om het reilen en zeilen van the Little Clinic mee te maken.


In 2011 is het alweer vijf jaar geleden dat ik - via Sherp.NL- in mei/juni in Maralal als vrijwilliger actief ben geweest. Ik heb verpleegkundige zorg aan de kinderen van SHERP geboden en de zusterpost ingericht. De zusterpost werd door de medewerkers van SHERP al snel ‘Our little clinic’ genoemd. Bij terugkomst in Nederland heb ik het initiatief voor het ‘Our little clinic project’ genomen.


Dankzij de financiële steun van mijn kinderen, vrienden, buren, oud-collega’s is het sinds eind 2006 mogelijk maandelijks naar SHERP in Maralal een donatie over te maken voor de voortgang van de minimale verpleegkundige basiszorg en voor de salariskosten van een verpleegkundige.


Vier jaar heeft SHERP nu een verpleegkundige in dienst! Eerst nurse Finora. Momenteel nurse Jane. Zij wordt geassisteerd door twee verzorgsters, die zorgen voor de kinderen in de ziekenboeg. Samburu vrouwen die behalve deskundig op medisch, verpleegkundig en verzorgend terrein ook de achtergrond van de kinderen en de situatie van hun ouders en de community kennen. Zij spreken hun taal en begrijpen hun gewoonten! Zij bieden naast zorg ook veiligheid en geborgenheid aan de kinderen.


Met deze nieuwsbrief stuur ik ook Grace’s laatste rapportage over the Little clinic


Dear Therese,


The last months were a very good time and children did well as far as their health is concerned. Those children recommended for special diet had their health improved so much by extra food supplements.


We did not have serious medical conditions during this time; our small clinic has been a constant point of relief for all the children and the staff.


We had a few ailments including malaria, cold, wounds and other minor illnesses. These were adequately treated in our clinic because we had constant supply of medicine throughout the month.


The 17 children who are epileptic also received their medication on daily basis twice a day and this kind of medication assisted these children very much because they are able to go to school and do all their activities without much problem. We made sure that the medicine is always at the clinic.


Children who are HIV/Aids positive also got their medication every day. This is a great help to these children and we are very grateful for the support you are extending to “Therese” clinic.

I have attached the nurse daily treatment sheet and I hope this clearly shows how children are treated each day.


Pass our sincere gratitude to all the supporters of “Therese Smeets” children clinic.


ASANTE SANA.

Grace and SHERP family.

Children of SHERP-happy and healthy.
Natome had a fracture this month while playing with other children but the nurse had his arm fixed at the clinic.


THANK YOU VERY MUCH THERESE FOR YOUR SUPPORT